top of page

Prens Raphider

Karakterler veYazarın Planladığı Oyuncu Listesi

raphider.png

25 yaşlarındadır. Esmerdir. Alashianın Doğu toprakları Mesarya’ya kurulmuş ejder krallığı Dragoria’nın prensidir. Doğulu özelliklere sahip oryantalist bir kavuk takmakta. Bazen de ejderha motifli bir taçla görülmektedir. Ejderhaya dönüşebilen bir özelliğe sahiptir.Kral babasından sonra tahtın varisi olarak görülmektedir. Bu nedenle çok iyi eğitim almış ve savaş konusunda yetiştirilmiştir. Prens Raphider ilk kez Birinci Sezonda Prenses Toya için düzenlenen doğum töreninde görülecektir. İkinci Sezonda Prens Safir’in prenses seçmesi için düzenlenen maskeli baloda Kızkardeşi Esmeralda ile görülecek ardından Prens Safir ve Prenses Lal’in düğün töreninde konukların arasında yer alacaktır. Üçüncü sezonda ise tamamen ortaya çıkacak detaylıca betimlenecektir. Üçüncü sezonda Hematit tarafından tutsak edilerek onu kendi ejderhası yaptığı görülecektir. Çobanyıldızı Krallığı tekrardan yükseldiği zaman, Hematit’in ejderhası olarak büyük savaşta yer alır ve Hematit’in boyundurluğu altında ortalığı yakıp yıkar. Hematit’in öldürülmesiyle Rapphider ve Dragoria Krallığının da üzerindeki lanet de son bulur. Böylece Prens  Safir’e sadakatinisunarak Büyük Çobanyıldızı Savaşında Azazel’e karşı Safir’le birlikte mücadele eder. Savaştan sonra Gümüş taçla ölümsüzlük bahşedilen Kral Safir tarafından  Dragoria’nın kralı ilan edilir. Topraklarına tekrardan gönderiliR.

Burak özçivit

BURAK ÖZÇİVİT.png
bottom of page