top of page
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Bölüm Listesi

 

 

           

ezgif.com-video-to-gif
 
      
            Giriş
             Bir Zamanlar...
 

 

 

 

 

           

ezgif.com-video-to-gif (1)
 
      
      Birinci Bölüm
Yeni Bir Karabasanı Atlatırken
 

 

 

 

 

           

 
      
      İkinci Bölüm
                  Saral'lar
 

 

 

 

 

           

 
      
     Üçüncü Bölüm
Rüyada Olmayı Aşan Bir Durum
 

 

 

 

 

           

ezgif.com-video-to-gif (2)
ezgif.com-gif-maker
ezgif.com-video-to-gif (4)
 
      
    Dördüncü Bölüm
                  Baraka
 

 

 

 

 

           

Ayna Parçasının Görevi
 
      
      Beşinci Bölüm
      Ayna Parçasının Görevi
 

 

 

 

 

           

 
      
      Altıncı Bölüm
                Göz Hapsi
 

 

 

 

 

           

 
      
     Yedinci Bölüm
              Belleğin Azmi
 

 

 

 

 

           

ezgif.com-video-to-gif (5)
Belleğin Azmi
ezgif.com-video-to-gif (6)
 
      
     Sekizinci Bölüm
        Alelacayip Bir Durum
 

 

 

 

 

           

Yarınki Aşka Niyet
 
      
   Dokuzuncu Bölüm
         Dünkü Aşka Niyet
 

 

 

 

 

           

Güneş Tutulması Hayalleri
 
      
     Onuncu Bölüm
    Güneş Tutulması Hayalleri
 

 

 

 

 

           

Aniden Gelen
 
      
    OnBirinci Bölüm
              Aniden Gelen
 

 

 

 

 

           

Sahra Esintisi
 
      
     Onikinci Bölüm
               Sahra Esintisi
 

 

 

 

 

           

Gümüş Bir Cep Saati
 
      
    OnüçüncüBölüm
         Gümüş Bir Cep Saati
 

 

 

 

 

           

 
      
  Ondördüncü Bölüm
         İki Buçuk Sefir Cin
 

 

 

 

 

           

İki Buçuk Sefir Cin
Bin Yılın Öyküsü
 
      
    Onbeşinci Bölüm
           Bin Yılın Öyküsü
 

 

 

 

 

           

İri Kargaların Gazabı
 
      
    Onaltıncı Bölüm
       İri Kargaların Gazabı
 

 

 

 

 

           

Bir Başkası
 
      
    Onyedinci Bölüm
                 Bir Başkası
 

 

 

 

 

           

Safir Müjdelenen Zaman Copyright © 2015 Kemal Behcet Caymaz Tüm hakları saklıdır.

bottom of page